PRA-prcd

 

Je postupná degenerace sítnice oka buď jako následek jiných nemocí (infekčních, cukrovky, otrav atp.) nebo s dědičným založením. Rozlišujeme ji na centrální PRA, která se vyskytuje méně často, při vyšetření oka lze zjistit hnědé skvrny na sítnici, které se nevyskytují při periferní PRA. Majitel postiženého zvířete přichází zpravidla k vyšetření již s rozvinutým onemocněním, kdy se objevují zrakové poruchy. Nejprve pes zhoršeně vidí v noci a ve tmě, což málokterý majitel postřehne. Posléze se přidává šeroslepost, zřítelnice (panenka) je rozšířená a pomaleji reaguje na osvit. Choroba je majitelem zaznamenána obvykle až ve fázi, kdy zvíře zhoršeně vidí ve dne, má nejistou chůzi, naráží na překážky a je lekavé. Po této fázi již následuje úplná slepota. V časných stádiích lze někdy průběh zpomalit aplikací vitaminu A a B, nemoc však nelze vyléčit a končí vždy slepotou. Vývoj nemoci je pozvolný, často se vyvíjí 12 a více měsíců. Včasné odhalení je problematické, protože v počátečních stádiích není pozitivní ani oftalmologické vyšetření. V současné době již jsou vyvinuty přístroje na detekci raných fází vývoje nemoci, jsou velmi nákladné. Pouze na specializovaném pracovišti lze počátek choroby zjistit podle ERG (elektroretinogramu), který nám může toto onemocnění diagnostikovat již v 6.- 10. týdnu věku štěněte. Genetický přenos není ještě zcela objasněn, patrně je způsoben dvěma recesivními alelami, které při spojení dají v tomto směru defektního jedince. Chovatelská opatření jsou problematická, záleží na etice chovatelů, aby nevyužívali postižená zvířata v chovu, protože na rozdíl od jiných dědičných onemocnění nelze v tomto případě stanovit preventivní opatření. PRA se naplno projeví u zvířete často mezi 3. a 6. rokem života, kdy je na prevenci pozdě, bylo-li zvíře již používáno v chovu. Musíme si uvědomit, že takto postižená zvířata končí většinou utracením a jejich osudy nejsou nejlepší.
Proto je nezbytné apelovat na majitele i chovatele postižených jedinců, aby tuto skutečnost oznámili poradci chovu a mohla se provést alespoň dodatečná selekce. Pokud si chorobu v chovu rozšíříme, při chovatelské základně a příbuzenské provázanosti ji budeme velice těžko odstraňovat. V zahraničí je vyšetření na PRA podmínkou zařazení do chovu. Postižení jedinci jsou okamžitě, třeba i dodatečně vyřazeni.. Další informace www.optigen.com

Vliv stáří na diagnostiku PRA:

 

Plemeno Oftalmoskopicky ERG - první změny Gen
Portugalský vodní pes 3-6 let 1,5 roku prcd

 

Genotyp rodičů A B C
A 100% A 50% A
50% B
100% B
B 50% A
50% B
25% A
50% B
25% C
50 % B
50% C
C 100% B 50% B
50% C
100 % C

 

ZÁKLADNÍ OFTALMOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

- vizuální posouzení stavu oka (víčka, výtoky)
- slzný test (Schirmerův test produkce slz) 
- vyšetření spojivkového vaku 
- posouzení třetího víčka 
- slzné body 
- měření nitroočního tlaku (nejdříve pohmatem, potom přístrojem)
- vyšetření štěrbinovou lampou - vyšetření přímým nebo nepřímým oftalmoskopem (obě techniky by se měly kombinovat)
- barvení rohovky fluoresceinem - detekuje změny na rohovce 
- elektroretinografie (ERG) 
- dokumentace se pořizuje fundus kamerou

 

Po vyšetření lékař vystaví protokol, který je jednotný v celé Evropě (dvojjazyčný - angličtina+národní jazyk). Jedna kopie zůstává na veterinárním pracovišti, jednu obdrží majitel zvířete a výsledky dostává také představitel chovatelského klubu (Z přednášky MVDr. Petr Staňa, MVDr. Pavla Trnková)

 

Pro testování na Progresivní retinální atrofii (PRA) se používá buď vzork krve a nebo štětečky pomocí ktrerých uděláte pejskovi stěr.Pomocí obou metod zjistíte zda je Váš pes geneticky zdravý Normal/clear =A ( N/N) nebo přenašeč Carrier= B  (N/PRA),či zda je již nemocí afektován Affected = C  (PRA/PRA).

V Evropě je doposud pouze jedna atestovaná laboratoř a to Laboratórium Dajbych Slovakia

Pro vyšetření z krve je nutné :

- odebrat krev do 5ml zkumavky EDTA , zkumavka nemusí být plná , stačí již 1ml ,aby se test mohl uskutečnit ; zkumavky EDTA zpravidla mají všichni vetrinární lékaři

- odbranou krev ve zkumavce zašlete do jedné z předem uvedených laboratoří spolu s vyplněnou žádostí

Pro vyšetření pomocí výtěru:

-  přesný návod Vám příjde spolu se štětečky (tuto metodu jsem zatím nezkoušela) ;

- také se zasílá spolu s vyplněnými žádostmi do jedné z uvedených laboratoří ;

VÍCE INFORMACÍ ZDE