Standard

PORTUGALSKÝ VODNÍ PES (Cao de Aqua Portugues)

Standard FCI č. 37/ 22.01.1999/F

Překlad do francouzštiny:  Portugalský kynologický klub a Dr.J.-M. Paschoud

Překlad z francouzštiny:     Helena Dvořáková

Původ:  Portugalsko

Datum zveřejnění platného standardu:  09.12.1966

Použití:je to vynikající plavec a potápěč, je to nenahraditelný pomocník rybářů, kterým

prokazuje nesčetné služby nejen při rybolovu, ale rovněž jako hlídač jejich člunů a jejich majetku. Když se jeho pán věnuje rybolovu, pozorně sleduje jeho činnost a spontánně se vrhá do vody a potápí se, jakmile je to třeba, aby dostihl a přinesl rybu, která uniká. Když se síť protrhne anebo se uvolní lano, aktivně pomáhá. Tento pes je rovněž využíván k udržování spojení mezi člunem a břehem nebo opačně, a to i v případě, že se jedná o velké vzdálenosti.

 

Klasifikace FCI:Skupina 8- přinašeči zvěře, lovečtí slidiči, vodní psi

                                               Sekce 3 - vodní psi

                                               Nepodléhá pracovní zkoušce;

 

Krátký výtah z historieToto plemeno existovalo na portugalském pobřeží již odedávna.

Dnes, v návaznosti na modernizaci způsobů rybolovu, se již objevuje jen v provincii

 Algarve , kterou lze považovat za kolébku současné populace. Jelikož se tito psi

vyskytovali po celé délce portugalského pobřeží již odedávna, lze toto plemeno

považovat za původní, autochtonní portugalskou rasu.

 

Celkový vzhled: je to středně velký pes, kvadratického rámce, brakoidního typu. Jeho

proporce působí harmonicky, vyváženě, je silný a svalnatý. Jeho osvalení, které se

vyvíjelo v návaznosti na neustálé plavání, je mohutné.

 

Použití/Povaha: je to pes temperamentní, pracovitý, hrdý, ostrý, nenáročný a odolný vůči

únavě. Jeho výraz je přísný, jeho pohled je živý a pronikavý. Má výborný zrak a dobrý čich. Je výjimečně inteligentní, chápavý a snadno cvičitelný, s radostí plní všechny pokyny svého pána.

 

 

Hlava: vyvážených proporcí, silná a široká.

 

Část mozková:

Mozkovna: při bočním pohledu je o něco delší než čenichová partie; je klenutá, nejvýrazněji

v oblasti týlního hrbolu, který je zřetelný. Při pohledu zepředu je temeno klenuté a má

uprostřed patrnou rýhu. Dělicí rýha pokračuje šípovitě až do dvou třetin délky

temene. Nadočnicové oblouky jsou vystouplé.

Stop:  je výrazný; je mírně za spojnicí vnitřních očních koutků.

 

 

Část obličejová:

Nosní houba: je široká, nozdry jsou otevřené a dobře pigmentované. Černé u psů s černou

srstí, bílých nebo černobílých, u hnědých barva nosu odpovídá odstínu srsti. Nos nikdy nesmí mít masovou barvu.

Čenichová partie: je užší v oblasti nosní houby, než v místě, kde vychází z lící.

Pysky: jsou silné, zvláště horní; koutek není viditelný. Sliznice (patro, pod jazykem, dásně)

jsou černé.

Čelisti/Zuby: čelisti jsou silné, zuby s normálním skusem. Nejsou stlačené. Špičáky jsou

silné a dobře vyvinuté.

Oči:     jsou střední velikosti, dobře uložené, kulaté, správně umístěné a mírně šikmé. Duhovka je černá nebo hnědá. Oční víčka, která jsou tvořená jemnou kůží, jsou černě

orámovaná. Spojivky nejsou vidět.

Uši:     jsou zavěšené nad linií očí, nesené svěšené podle hlavy, zadní okraj poněkud odstává. Jsou tenké, mají tvar srdce; jejich spodní konec nesmí dosahovat až pod hrdlo.

Krk:    je rovný, krátký, oblý, svalnatý, dobře vsazený mezi lopatky, pyšně nesený; nemá ani kožní řasy, ani lalok.

 

Tělo:  

Kohoutek: je široký a nevýrazný.

Hřbet: rovný, krátký, široký a svalnatý.

Bedra:                        krátká a správně svázaná se zádí.

Zádˇ:   dobře postavená, mírně skloněná; kyčelní hrboly jsou symetrické a nezřetelné.

Hrudník: široký a hluboký, dosahující až k lokti, žebra jsou dlouhá a klenutá, dodávající hrudníku dostatečný objem.

Břicho: není příliš velké, je elegantně utvářené.

Ocas: nekupírovaný. Silný u kořene, zeštíhlující ke špičce. Je nesen středně vysoko; délkou nesmí přesahovat hlezenní kloub. Je-li pes vzrušený, nese jej stočený do prstence; takto nesený nesmí přesahovat přes polovinu beder. Ocas je výtečný pomocník při plavání a potápění.

 

Končetiny:

Postoj: postoj hrudních i pánevních končetin je kolmý; připouští se metakarpus mírně ohnutý a metatarsus mírně šikmo dopředu postavený.

Hrudní končetiny: silné a rovné.

Lopatky: při bočním pohledu je patrné, že lopatky jsou šikmo uložené a velmi svalnaté.

Rámě: silné, střední délky.; jsou rovnoběžná se střední osou těla.

Předloktí: dlouhé a svalnaté.

Karpus: silně vyvinuté kosti, širší zepředu než ze strany.

Metakarpus: silný a dlouhý.

Přední tlapka: je kulatá a plochá, prsty nejsou příliš klenuté ani moc dlouhé. Meziprstní blána dosahuje až téměř ke koncům prstů, je volná a bohatě osrstěná. Drápy jsou preferovány černé, ale v návaznosti na zbarvení srsti jsou přípustné bílé, rezavé nebo hnědé. Drápy se nedotýkají země. Střední polštářek je silný a tvrdý, ostatní polštářky jsou normální tloušťky.

Pánevní končetiny: rovné a velmi svalnaté.

Hýždě: dlouhé a svalnaté.

Stehna: silná, středně dlouhá, velmi svalnatá.

Podkolení: postavená rovnoběžně se střední osou těla.

Nohy: dlouhé a silně osvalené. Postavené rovnoběžně se střední osou těla. Mají správný skon zepředu dozadu. Klouby a šlachy jsou silné.

Hlezno: silné.

Metatarsus: dlouhý, bez paspárků.

Zadní tlapky: ve všech bodech stejné jako přední.

Pohyb: je prostorný; ne krátký krok, lehký a dobře kadencovaný klus, energický cval.

 

Zevnějšek:

Srst:   celý povrch těla je pokryt bohatou a odolnou srstí. Nemá podsadu. Jsou dva typy srsti: jedna varieta je dlouhá zvlněná srst, druhá je kratší a kudrnatá.Dlouhá srst je trochu lesklá a jemné konzistence. Kratší srst je hustá, bez lesku, s válcovitými kučerami. S výjimkou podpaží a tříselné řasy je celý povrch těla porostlý stejnou srstí. Srst tvoří na temeni chomáč zvlněné srsti u jedné variety, nebo kudrnatý u druhé. U dlouhosrsté variety je o něco delší srst na uších.

Zbarvení: může být jednotné anebo složené. Jednobarevné je bílé, černé anebo hnědé v různých odstínech této barvy. Složené (skvrnité) zbarvení se skládá z bílé a černé nebo z bílé a hnědé. Bílé zbarvení není znakem albinismu, neboť nosní houba, orámování očí a sliznice jsou černě pigmentovány. U psů černých, bílých a černobílých má kůže modravý odstín. V případě, že je srst příliš dlouhá, stříhá se u těchto psů zadní polovina těla, čenich a ocas, na kterém však vždycky musí zůstat bambule srsti na konci. Tento způsob částečného střihu je charakteristický.

Výška a váha:

Kohoutková výška:              psi:      od 50 do 57 cm, ideální výška je 54 cm

                                                           feny:    od 43 do 52 cm, ideální výška je 46 cm

Váha:                                                 psi mezi 19 – 25 kg, feny 16 – 22 kg.

 

 

 

Míry:

 

                                                                                  Psi                  Feny

Hlava:                        délka mozkovny                    12,5 /cm/                    11/cm/

                                   šířka mozkovny                     11                               9,5

                                   délka nosního hřbetu              9                                 7

hrudník:                    obvod                                     61                               56

                                   šířka hrudníku                        15                               13

                                   výška hrudníku                      21                               18

horní linie:               délka trupu                             45                               40

                                   šířka trupu                              11,5                            10

délka:                         těla                                         51                               45

                                   ocasu                                     32                               27

Výška:                       kohoutková                            54                               45

                                   od země k lokti                       29                               25

                                   záď                                         52                               46

 

Chyby: všechny odchylky od předešlého textu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.

 

 

Vylučující vady:

 • Hlava: příliš dlouhá, příliš úzká, plochá, špičatá;
 • Nosní houba: částečně nebo zcela depigmetovaná
 • Čenichová partie: trychtýřovitá nebo špičatá
 • Čelisti: předkus, podkus
 • Oči: skvrnité duhovky, světlé oči, nestejně velké nebo rozdílné formy, příliš vystupující anebo příliš zapadlé
 • Uši: špatně zavěšené, příliš velké, příliš krátké, složené (zřasené)
 • Ocas: kupírovaný, od narození zakrnělý, bezocasost, tlustý ocas, spuštěný při práci nebo nesený rovně
 • Metatarsus: přítomnost paspárků
 • Zbarvení: albinismus; zbarvení jiné, než stanovené standardem
 • Výška: gigantismus, nanismus
 • Hluchota: vrozená či získaná

 

 

 

 

 

Bodování:

 

                                                                 Psi                  Feny

 

 

Hlava: nesení, mozkovna, uši, oči

čenich, morda, nosní hřbet, nozdry         20                    20

 

krk, kohoutek,lopatky, přední nohy         10                    7

 

hrudník, bedra, hřbetní linie, spodní l.      15                    15

 

záď, pánev, zadní nohy                           10                    13

 

tlapky, prsty, drápy                                  10                    10

 

ocas: nesení, forma, nasazení                5                      5

 

zbarvení, textura, hustota srsti                5                      5

 

celkový vzhled, harmoničnost celku

pohyb, velikost, pohlavní výraz               25                    25

 

                                                                                                                                      

celkem                                                     100                  100

 

NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.